VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 27-06-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
3
3
30
0
0
1
1
30
5
4
5
2
2
5
3
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage