VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 24-01-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
2
7
0
0
1
1
1
2
2
12
2
2
9
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage