VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 21-02-2019 20:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
6
6
16
0
0
1
1
8
6
16
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage