VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 19-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
2
0
0
5
2
3
2
0
0
1
2
5
2
5
2
2
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage