VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 16-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
2
4
3
4
1
0
0
1
1
2
4
3
4
5
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage