VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 28-06-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
0
1
2
2
1
1
3
14
0
1
2
2
14
1
1
1
1
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage