VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 15-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
1
3
2
1
1
15
3
3
0
0
1
3
2
15
3
5
1
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage