VergaderingVergadering van Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 08-11-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
0
1
2
2
1
1
2
4
0
1
2
2
1
1
2
4
2
2
3
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage