VergaderingVergadering van Fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 06-01-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
10
7
10
5
3
1
1
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage