VergaderingVergadering van Fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit) GHG
Datum: 13-06-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
7
29
0
3
4
5
2
2
5
3
1
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage